Renovering af fredet bindingsværkshus

Igangværende renorvering af fredet bindingsværkshus i Troense.