Center for maritim arkitektur

1-15 Juni 2014 holder Center for maritim arkitektur med arkitekt Kristian Hansen i spidsen en workshop for Kunstakademiets Arkitektskole på Maritimt Centers arealer på Svendborg havn, Sydfyns Byggefirma assisterer med det håndværksmæssige håndelag, og glæder os til 2 uger fyldt med inspiration.

20 arkitektstuderende skal sammen med lokale håndværkere udarbejde 10 maritime pavilloner som har deres direkte afsæt i eksisterende, men udsejlede småfartøjer af træ. Læs mere på cemark.dk