Bindingsværk

Sydfyns Byggefirma har specialiceret sig inden for bygning og renovering af bindingsværk. Geografisk ligger vi i det område i Danmark, med den største koncentration af fredede byhuse – nemlig ved Troense på Sydfyn.

Herfra har vi igennem årene oparbejdet en massiv erfaring. Med vores stab af faste og dygtige medarbejdere kan du derfor være sikker på, at vi fører arbejdet håndværksmæssig til dørs. Vi anvender traditionelle metoder og teknikker og ligger inde med special værktøj, som kræves for at udføre arbejdet i nutidens tempo – Herunder vores Festool CM150 håndkædestemmer.

Det kræver planlægning at levere den bedste kvalitet. Derfor køber vi hvert år en ny mængde bindingsværktømmer. Derfor kan vi være sikre på at det tømmer som vi anvender fra vores lager, har lageret i mindst 3 år. Det giver mindre bevægelse i træet og mindre svind ved indtørring. Vi ligger også inde med gammelt tømmer som vi kan anvende ved reperationer hvor det er krævet.

Ring til os på 42 42 66 66 hvis du har spørgsmål.

 

Nyttige links.

Bygningsbevarring – Raadvad Centeret videnscenter for traditionelt håndværk.

 

Ny gavl i bindingsværk

renovering af bindingsværk