Din lokale tømrer- & snedkermester på Sydfyn – Tlf. 42 42 66 66

Renovering af fredet bindingsværkshus

Fredet bindingsværkshus i Troense, som fik Svendborg Kommune’s arkitekturpris 2016.

Stor ros til den håndværksmæssige udførelse som vi som tømrer og snedkere var del af.

Arkitekt Lis Wolff Andersen, LiwoArkDesign var tovholder og prismodtager for projektet.

En du elsker – drama fra 2014

Sydfyns Byggefirma, har bygget dekorationen til køkkenet i filmen En du elsker

Instrueret af Pernille Fischer Christensen, med Mikael Persbrand og Trine Dyrholm i hovedrollerne.

Center For Maritim Arkitektur

1-15 Juni 2014 holder Center for maritim arkitektur med arkitekt Kristian Hansen i spidsen en workshop for Kunstakademiets Arkitektskole på Maritimt Centers arealer på Svendborg havn, Sydfyns Byggefirma assisterer med det håndværksmæssige håndelag, og glæder os til 2 uger fyldt med inspiration.

20 arkitektstuderende skal sammen med lokale håndværkere udarbejde 10 maritime pavilloner som har deres direkte afsæt i eksisterende, men udsejlede småfartøjer af træ. Læs mere på cemark.dk

Renovering af bevaringsværdigt hus i Troense

Renovering af bevaringsværdigt hus i Troense, Svendborg 2013

Hele vinteren har Sydfyns Byggefirma arbejdet på en gennemgribende renovering af et charmerende hus fra 1800 tallet.

1. salen.

  • Nedrivning af gammelt tegltag.
  • Forstærkning af tagkonstruktion, etablering af undertag samt lægtning.
  • Etablering af kviste med tegl samt koblede vinduer med kitfals, ramen på vinduerne er indbygget i kvisten så de brede flunker undgås og et mere originalt udseende opnås.
  • Udlægning af Gammel Dansk Vingetegl med tagryg lagt i mørtel.
  • Indvendig isolering af tagkonstruktion, etablering af dampspærre samt montering af gips.

Stuetagen.

  • Optagning af gammelt gulv og udgravning og understøbning af fundament og skillevægge.
  • Udlægning af Leca nødder for effektiv ventilation for Radon, isolering med trykfast Polystyren etablering af Radonspærre som klæbes til alle vægge.
  • Udlægning af undergulv af gulvspån og forskalning for let gulvarme.

Læs mere “Renovering af bevaringsværdigt hus i Troense”